NHÂN VIÊN NHÂN SỰ IT

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ IT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Nắm bắt nhu cầu nhân sự của các phòng ban để lên kế hoach, triển khai công tác tuyển dụng đáp ứng nhu cầu nhân...