iOS Mobile Apps Dev (Objective C/swift)

iOS Mobile Apps Dev (Objective C/swift)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC ● Tham gia thực hiện thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng mobile. ● Phát triển các ứng dụng trên nền tảng iOS, cải...