LEADER ONLINE MARKETING

LEADER ONLINE MARKETING

MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Nghiên cứu sản phẩm của công ty và đưa ra chiến lược, kế hoạch tiếp thị. • Thực hiện tiếp thị trên google, facebook, instagram,...

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM (Project Manager)

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM (Project Manager)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia công việc quản lý các dự án làm việc với đối tác Nhật Bản. – Xây dựng quy trình làm việc, quy trình...

PHP Developers (Japan IT company)

PHP Developers (Japan IT company)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia vào các dự án làm việc với đối tác Nhật Bản. – Xây dựng website, API server sử dụng ngôn ngữ PHP và...

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ IT

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ IT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Nắm bắt nhu cầu nhân sự của các phòng ban để lên kế hoach, triển khai công tác tuyển dụng đáp ứng nhu cầu nhân...

iOS Mobile Apps Dev (Objective C/swift)

iOS Mobile Apps Dev (Objective C/swift)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC ● Tham gia thực hiện thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng mobile. ● Phát triển các ứng dụng trên nền tảng iOS, cải...

Android Developer (Mobile Apps, Java)

Android Developer (Mobile Apps, Java)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC ● Tham gia thực hiện thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng mobile. ● Phát triển các ứng dụng trên nền tảng Android, cải...